فروش ترموکوپل

برای فروش ترموکوپل با شماره های ۰۹۱۲۶۷۲۱۳۶۷ - ۰۲۱۳۳۱۱۴۰۵۲ تماس حاصل فرمایید.

ترموکوپل و ترموالکتریک

تصور کنید یک میله از جنس آهن را در آتش می اندازید. بر اساس تجربه ، دریافته اید که هر چه سریعتر می بایست آن میله را رها کنید چون که به زودی گرم می شود و انگشتان دستتان را می سوزاند. در کنار این مسئله ، آیا می توان حدس زد که الکتریسیته هم به همین خوبی توسط میله آهنی انتقال خواهد یافت یا خیر؟

فروش ترموکوپل
فروش ترموکوپل

توماس سیبک ، نخستین فردی بود که به این مسائل پرداخت . وی که یک فیزیکدان آلمانی بود ، متوجه این نکته شد که اگز میله فلزی را برای مثال ، از دو طرف ، وارد دماهای متفاوت کند ، انرژی الکتریکی درون آن میله به راه خواهد افتاد . این پدیده امروزه تحت عنوان اثر سیبک و یا اثر حرارتی الکتریکی نام گذاری شده است . این فیزیکدان آلمانی ، در ادامه طول حیاتش به دستاورد های خیره کننده دیگری نیز دست یافت ، برای مثال ، دریافت که اگر دو انتهای فلز را به هم وصل کند ، جریانی شکل نخواهد گرفت و یا زمانی که دو سر فلز در دمای یکسانی قرار می گرفتند هم جریانی مشاهده نمی شد.

فروش ترموکوپل
فروش ترموکوپل

او این آزمایش را با انواع فلز های دیگر نیز انجام داد و در آخر با دوفلز مختلف کنار هم انجام داد ، در این حالت ، جریان الکتریسیته مرتبط با نوع ساختار درونی ماده بود . با قبول این فرض که اگر به دو فلز از جنس های متفاوت ، یک میزان دما بدهیم ، جریان الکتریسیته متفاوتی را شاهد خواهیم بود ، میتوانیم ، نوارهایی از دو فلز مختلف را که اندازه برابری دارند ،  از دو سر به هم وصل کرده و یک حلقه را به وجود بیاوریم.

فروش ترموکوپل
فروش ترموکوپل

سپس ، یکی از محل اتصالات را در مکانی داغ بگذاریم برای مثال ظرف آب جوش ، و محل دیگر را در مکانی سرد. پدیده ای که در نهایت اتفاق می افتد ، یک جریان الکتریکی درون یک حلقه است که حرکت می کند و به طور موثری یک دور الکتریکی است و اندازه آن جریان بستگی به میزان تفاوت دمای دوسر حلقه دارد.

فروش ترموکوپل
فروش ترموکوپل

مطلبی مهم در رابطه با اثر سیبک ، آن است که میزان ولتاژ یا جریانی که تولید شده ، متاثر از حنس فلز و میزان تفاوت دماها نیست. در واقع این پدیده به راحتی اتفاق می افتد ، یعنی نیازی به دو فلز متنوع ندارید ، بلکه با ایجاد تفاوت دما ، آنرا ایجاد می کنید. البته لازم به ذکر است که در ترموکوپل ، از اتصالات فلزی استفاده می شود.

منبع

فروش ترموکوپل

ترموکوپل یکی از انواع مولد برق است. ترموکوپل دو فلز غیرهم‌جنس است که از یک طرف به‌هم متصل‌اند. برای تولید برق باید محل اتصال دو فلز را حرارت داد. در این صورت در دو سر دیگر که آزاد هستند برق تولید می‌شود. البته برقی که به این صورت تهیه می‌شود بسیار کم است. به این صورت که وقتی به محل اتصال این دو مفتول حرارت داده شود، اختلاف پتانسیلی در دو سر این مفتول‌ها بوجود می‌آید. این اختلاف پتانسیل تابع میزان حرارت اعمال شده‌است و بنابراین با بررسی میزان ولتاژ خروجی می‌توان درجه حرارت اعمال شده به ترموکوپل را تشخیص داد.

ترموکوپل یک ترانسدیوسر خود مولد است که از ایجاد دو یا چند اتصال بین فلزات با جنس متفاوت تشکیل شده‌است. بایستی توجه داشت که یک اتصال (اتصال سرد) بایستی دردمای مرجع قرار داده شود. به عنوان مثال اتصال مرجع را بایستی درظرف حاوی یخ در حال ذوب شدن نصب کرد. اتصال دیگر ترموکوپل بایستی به جسمی که می‌خواهیم دمای آن را اندازه بگیریم، کاملاً متصل شود. فلزات ترموکوپلی به طور کلی نسبت به قیمتی که دارند به دو گروه جداگانه تقسیم می‌شوند. این دو گروه تر موکوپل به ترموکوپلهای فلزپایه و ترموکوپلهای فلزات قیمتی معروفند.

امتیاز عمدة ترموکوپلها محدودة وسیع اندازه گیری آنهاست که به طور اسمی از ۱۸۰- تا ۱۸۰۰+ درجه سانتیگراد را در برمی گیرد. دیگر امتیاز ترموکوپلها، عملکرد خطی آنها در محدوده اندازه گیری است.

منبع